meny


 

Färgmarkeringar

  Fredningssträcka. Förbjudet fiske
  Endast flugfiskesträcka
  Spinnfiske och flugfiskesträcka
 1. Endast parkeringsplatser får användas för uppställning av bilar.
  Husvagnar och tält hänvisas till Ljungby campingplats.


 2. Tomt eller åker får ej beträdas.

 3. Använd toaletter och sopsäckar. Dessa är belägna vid parkeringsplatserna. Enligt §23 naturvårdslagen skall envar se till att han inte skräpar ner i naturen med glas, plåt, plast, papper, avfall eller annat så att det kan uppstå skada eller otrevnad.

 4. När allmänt eldningsförbud råder, gäller detta även för eldning inom fiskevårdsområdet.

 5. Fisketillsynsmännens uppgift är att hålla ordning i fisket. Deras anvisningar skall efterföljas.

 6. Fiskare som ej följer gällande bestämmelser eller om visar uppenbar hänsynslöshet mot andra fiskare kan avstängas från fortsatt fiske inom Bolmåns fiskevårds-område.


  Vi önskar samtliga besökare inom området ett gott fiske och en trevlig naturupplevelse.


  Bolmåns fiskevårdsområde
 

 

Informationstavlor finns på 3 ställen:

 • Bolmarö, dammluckorna
 • Brusarp, flugsträckan
 • Nöttja, åbron

 


 

VARNING!
Bolmån är reglerad,
alltså kan vattnet höjas
utan föregående varning.

GLÖM EJ ATT
LÄMNA
RAPPORTKORT