meny


   
Fiskebestämmelser
 
   
 1. Tillstånd för fiske inom Bolmåns fiskevårdsområde erhålls genom lösande av fiskekort. Fr.o.m. 1/4 t.o.m. 30/9.

 2. Fiskekortet berättigar till fiske med mete, spinn, haspel och flugspö.

 3. Fiskekortets giltighetstid är angivet på kortet

 4. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.

 5. Fiskekortet skall bäras synligt under fisket och uppvisas vid anfordran.

 6. Personer som ertappas under utövande av sportfiske utan gällande fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske.

 7. Högsta tillåtna dagsfångst är laxfiskar. Minimimått 45 cm. Fisk som ej fyller minimibestämmelsen skall oavsett kondition återutsättas.

 8. Efter avslutat fiske skall all fångad fisk redovisas på fångstrapporten som läggs i en rapportlåda. Lådorna är belägna i Bolmarö, Brusarp och vid Nöttja åbro. Först härefter tillfaller fångsten den fiskande.
  För att vi skall få en uppfattning om fiskens vandring i vattensystemet är vissa fiskar märkta med en bricka. Var vänlig lägg denna tillsammans med rapporten i lådan.

 9. Plastkulefiske är förbjudet.

 10. Bedriv ett rörligt fiske så att samtliga fiskare har möjlighet att fiska av området.