meny

 

 

Bolmån, ett historiskt sportfiskevatten

Bolmån, flugfiskets vagga, strömmarna med de stora insjö-öringarna, ja det sägs ha varit ett av Europas finaste örings-vatten. Fiskarna växte sig stora och starka i sjön Bolmen för att sedan vandra ner i ån, där de stridbara muskelknippena bjöd många spöförsedda herrar oförglömliga fajter. Södra Sveriges Sportfiskeklubb arrenderade fisket i Bolmån från 1922 och fram till dess ån började regleras 1953. Man sysslade inte enbart med fiske utan bedrev också fiskevård, vilket inte var vanligt vid denna tid. Genom att bygga en fiskodling i ån vid Skeen och genom bildandet av "Föreningen för odling och spridande av laxartad fisk i södra Sverige" bidrog man till att flera sydsvenska vatten innehöll öring långt in på sextiotalet. Tyvärr försvann Bolmenöringen successivt efter åns utbyggnad.
Vi i Bolmåns fiskevårdsområde vill i ån mellan sjön Kösen och sjön Exen, försöka återskapa en del av åns forna glans genom årliga utsättningar av öring. Vi vill kunna bjuda sportfiskare och naturälskare ett levande vatten med vakande fisk

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskevatten i kulturbygd

Bolmån rinner genom en bygd rik på kulturhistoriska minnen. Att trakten varit befolkad redan under stenåldern visar fynd av stenyxor i uppmuddrade massor från åns botten. Vid Bolmåns utlopp ur Kösen ligger det medeltida säteriet Bolmarö. Herrgården som på 1600-talet omfattade hela 30 hem-man har innehafts av flera adelssläkter. Den ännu kvarstående huvudbyggnaden i gammal småländsk herrgårdsstil byggdes 1804.
Fallet vid Bolmarö har utnyttjats för drift av kvarnar och sågverk. Det sista kvarnhuset står ännu kvar och dess stenväggar tillkom 1797. Bolmarö kvarn och sågverk var i drift till 1949 och året efter var den betongdamm klar som reglerade vattenståndet i sjön Kösen.
Under ganska lugnt lopp rinner Bolmån vidare mot söder och passerar vid gården Åminne gränsen till Nöttja socken. Här ligger byn Brusarp med sitt forna säteri och trumpetarboställe. Vid Brusarp bildar ån ett långt stenigt fall. Här har sedan gammal tid vattenkraft utnyttjats. Den sista kvarnen var igång t o m 1940-talet, grundstenarna och kvarnrännan är ännu synliga.
Cirka två kilometer söder om Brusarpsfallet / Kvarnagårdsfallet passerar Bolmån Nöttja medeltida kyrka. Kyrkan har intressanta målningar från skilda tidsepoker. Vid "Rörebro" emellan Nöttja och byn Bolmaryd står en gammal runsten från 1000-talet. Invid stenen finns en tavla med runskriften översatt till nutida språkbruk.
Under större delen av sitt cirka en mils långa lopp emellan Kösen och Exen har Bolmån natursköna, lövskogsbevuxna stränder.

 

©Nöttja Webdesign